How to Prepare Homemade Tuwo banku da miya kubewa dayen

Tuwo banku da miya kubewa dayen.

Tuwo banku da miya kubewa dayen You can cook Tuwo banku da miya kubewa dayen using 13 ingredients and 2 steps. Here is how you achieve that.

Ingredients of Tuwo banku da miya kubewa dayen

 1. It’s of Masara.
 2. It’s of Rogo(cassava).
 3. It’s of Salf.
 4. It’s of Kubewa(okro).
 5. You need of Peper,and tatase.
 6. It’s of Ginger.
 7. You need of Garlic.
 8. It’s of Palmut oil(manja).
 9. It’s of Maggi.
 10. It’s of Spinach.
 11. You need of Chicken ko kuma duk nama da kikeso.
 12. Prepare of Fish.
 13. Prepare of Fresh prawn.

Tuwo banku da miya kubewa dayen instructions

 1. Zaki jika masara ki ki jika shima rogo ki ama daban daban ki barsu se bayan kona uku a ruwa sana seki sanesu ki bayar a Niko mikisu da kauri kada aciki ruwa aciki, seki barsu su kara kona ko kuma kisa a rana inda kigan su kuburu seki dibi kuli masara da na rogo ki hadasu ki dama sosai ki dora a wuta kita tukawa har se yayi karfi ki barshi yadan sulala seki koshe.
 2. Zaki wanke namanki ko kuma kaza kisa ginger garlic onion, maggi and salt ki dora a wuta inda ya dahu seki goga kubewa ki dayen kizuba Akan nama ki barshi for 3mn sana sekisa soyaye kifiki da prawn dinki ki jajaga tatase, pepper da onion ki zuba aciki kisa spinach da manja ki barshi for 5mn seki sawke.ENJOY!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *